Bugün : 26 Nisan 2019, Cuma
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Water nedir?

Water, n. 1. Su (H2O); 2. Herhangi bir eriyiğin suyu.

Latince WaterTıp Dilinde WaterTıpta WaterTıpta Water Nedir?Water Hakkında BilgiWater Kelime AnlamıWater Ne Demek?Water Ne Demektir?Water Nedir?Water Tıp Terimi

"Water" tıp terimine benzer tıbbi terimler

Bag Of Water : Çocuğun hariçten gelen darbelerden müteessir olmaması için mevcut olan ve çocğu da içinde bulunduran içi sıvı dolu kese (su veya amniyon kesesi).

Bag Of Waters : İçinde amnion sıvısı ve fetüs'ün bulunduğu amnion zarı ile çevrili kese, su kesesi, amnion kesesi.

Black Water Fever : Karasu humması;

Blackwater Fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.

Calcareous Water : Kireçli su.

Distilled Water : Arık (damıtık) su, odistile;

Forewaters : n. Amnion kesesinde, fetüs'ün presente kısmı önünde bulunan amnion sıvısı.

Heavy Water : Ağır Su (D2O).

Joint Oil (Joint Water) : Eklem boşluklarında bulunan sıvı.

Lime Water : %15'lik kalsiyum hidroksit çözeltisi.

Lithia Water : biochem. İlaç olarak kullanılan lityum oksidli maden suyu.

Locomotive (Water-Hammer) Pulse : Aort yetmezliğinde görülen büyük amplitüdlü nabız, pulsus celer et altus;

Mia Water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.

Mineral Water : Maden suyu.

Rice Water Stool : Kolerada görülen pirinç suyu şeklindeki feçes;

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Mesocephalic : a. Orta beyine ait.

Pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.

Rectouterine Fossa : Rektum ile uterus arasındaki boşluk;

Column : n. Kolon, direk, columna.

Eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.

Premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.

Hyperpyrexia : n. Çok yüksek ateş, ateşin aşırı yükselmesi.

Organogeny : n. See: Organogenesis.

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura : Deri ve mukozalarda yaygın kanama odakları yanında, hafif travma sonucu kolayca kanama görülmesi, trombosit sayısınınazalması ve kanama zamanının uzaması ile belirgin sebebi bilinmeyen purpura şekli;

Axillary Artery, Arteria : Koltuk (altı) arteri, a. axillaris;

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay