Bugün : 26 Nisan 2019, Cuma
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Uretero nedir?

Uretero, pref. Üreter, üreterle ilgili.

Latince UreteroTıp Dilinde UreteroTıpta UreteroTıpta Uretero Nedir?Uretero Hakkında BilgiUretero Kelime AnlamıUretero Ne Demek?Uretero Ne Demektir?Uretero Nedir?Uretero Tıp Terimi

"Uretero" tıp terimine benzer tıbbi terimler

Cutaneous Ureterostomy : Ureterlerin cilt yüzeyine transplante edilmesi.

Ileo-Ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.

Pelviureterograhy : n. See. Pyelography.

Ureterocele : n. Mesaneye açıldığı yerde darlık olan idrarla dolup gerilmesi.

Ureterocervical : a. Üreter ve Uterus (cervix uteri)'na ait.

Ureterocolic : a. Üreter ile kalın barsağa ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.

Ureterocystoneostomy : n. Ureter'in normal yeri dışında mesanenin diğer bir bölgesine tesbit edil

Ureterocystotomy : n. Üretr ile mesane arasında yeni bir yol açma.

Ureterodialysis : n. Üreter yırtılması.

Ureteroenteric : a. 1. Ureter ve barsakla ilgili; 2. Ureter ve barsak arasında oluşan (fistül vs. hakkında).

Ureteroenterostomy : n. Üreter ile barsak arasında anastomoz yapılması.

Ureterogram : n. Üreter radyogramı.

Ureterography : n. Kontrast (opak) madde zerkederek alınan üreter radyografisi.

Uretero-Ileal : a. Ureterlere ve ileuma ait olan.

Uretero-Intestinal : a. Üreter ve barsağa ait.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Auto-Immunity : n. sebebi bilinmeyen, anormal bir bağışıklık reaksiyonu.

Dialytic Transverse : anat. Leğenin enine çapı.

Astasia : n. Otomatik koordinasyon bozukluğuna bağlı ataksi.

Arteriology : n. Atardamarlardan bahseden ilim, arterbilim, arteryoloji.

Pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.

Hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.

Vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.

Subepiglottic : a. Epiglotis altında.

Uropepsin : n. biochem. İdrarda olan pepsin gibi enzim.

Phthirus : n. Bir çeşit bit.

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay