Bugün : 25 Mart 2019, Pazartesi
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Neurosclerosis nedir?

Neurosclerosis, n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.

Latince NeurosclerosisNeurosclerosis Hakkında BilgiNeurosclerosis Kelime AnlamıNeurosclerosis Ne Demek?Neurosclerosis Ne Demektir?Neurosclerosis Nedir?Neurosclerosis Tıp TerimiTıp Dilinde NeurosclerosisTıpta NeurosclerosisTıpta Neurosclerosis Nedir?

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.

Poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.

Thermophore : n. İçi sıcak su ile veya kimyasal bir madde ile doldurulmuş olup devamlı ısı sağlayan kaplar, büyot, termofor.

Duhammel's Operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.

Monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.

Habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.

Thrombin : n. biochem. Fibrinojeni fibrine çeviren enzim.

Muscarinism : n. Muskarin zehirlenmesi.

Hyperemic : a. Kan hücumuna ait.

Bazin's Disease : n. Kadınların bacak derisinde meydana gelen, kronik ve nüksler yapan bir hastalık

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay