Bugün : 26 Nisan 2019, Cuma
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Legitimate Hakkında Bilgi

"Legitimate Hakkında Bilgi" etiketli tıp terimleri

Legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Hypothesis : n. Bir şeyin sebep veya oluşumunu, delillere dayanmaksızın tahmin üzerine izah etme, varsayım teori, hipotez.

Moore's Operation : Atardamar anevrizmasının içine ince bir tel sokma ameliyesi;

Diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.

Plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.

Explore : v. İnceden inceye muayene etmek.

Alcoholysis : n. biochem. Alkooliz. a) Bir ester ile serbest alkol arasında beliren ayrışma. b) Başka bir deyimle alkol katılması ile C-C bağının kopması. Burada esterin alkolü serbest hale geçer ve alkolün ise esteri teşekkül eder (R, CH2, R2+R"OH-R" "OCH2R+R'H).

Tympanous : a. İçine gaz dolmuş, gazla şişmiş.

Cutaneous Vesicostomy : İdrar kesesinin çeperinde oluşturulan bir tüp.

Arcuate Line : Karın doğru kası kılıfının yarım daire çizgisi,

Potential Cautery : (potential corrosive), Kimyasal kuvvetle yakıcı madde.

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay