Bugün : 18 Şubat 2019, Pazartesi
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Dactylophasia nedir?

Dactylophasia, n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

Dactylophasia Hakkında BilgiDactylophasia Kelime AnlamıDactylophasia Ne Demek?Dactylophasia Ne Demektir?Dactylophasia Nedir?Dactylophasia Tıp TerimiLatince DactylophasiaTıp Dilinde DactylophasiaTıpta DactylophasiaTıpta Dactylophasia Nedir?

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.

Acetarsone : n. biochem. Amipli dizanteride trikomonas enfeksiyonlarında kullanılan beyaz toz (C6H16AsNO3).

Parietal Bone : Duvar (çeper) kemiği, os parietale;

Dry Pleurisy : Kuru fibrinöz eksüda ile seyreden plörezi, efüzyonsuz plörezi, kuru plörezi;

Creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.

Teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.

Peptogenic : a. pepsin veya pepton yapan, peptojen.

Megalencephalon : n. Normale oranla iri hacim gösteren beyin, büyük beyin.

Erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.

Polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay