Bugün : 26 Nisan 2019, Cuma
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Dactylophasia nedir?

Dactylophasia, n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.

Dactylophasia Hakkında BilgiDactylophasia Kelime AnlamıDactylophasia Ne Demek?Dactylophasia Ne Demektir?Dactylophasia Nedir?Dactylophasia Tıp TerimiLatince DactylophasiaTıp Dilinde DactylophasiaTıpta DactylophasiaTıpta Dactylophasia Nedir?

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Spirochetal Bacterium : Helezonları ince ve sık olan bakteriler, spiroketler.

Mercuric : a. biochem. İki değerli civa atomu ihtiva eden.

Ramus Pharyngei : anat. Yutak adlcıkları.

Hand-Schuller-Christian Disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.

Issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.

Dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.

Malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.

Faciocervical : a. yüze ve boyuna ait, fasyoservikal

Scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.

Musculus Sphincter Pupillae : anat. Boyuna ekseni, genişlemiş pupilla, pupillar dışlağa yaklaşık koşut olan ve sarmal uzanımlı kas tellerinden oluşan örgü.

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay