Bugün : 23 Temmuz 2019, Salı
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Zehr-efşan nedir?

Zehr-efşan, f. Zehir saçan.

Osmanlıca Zehr-efşanZehr-efşan Hakkında BilgiZehr-efşan Kelime AnlamıZehr-efşan Ne Demek?Zehr-efşan Ne Demektir?Zehr-efşan Nedir?Zehr-efşan Osmanlı TerimiZehr-efşan Türkçe AnlamıZehr-efşan Türkçe KarşılığıZehr-efşan Türkçesi

Osmanlı sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Osmanlı sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Osmanlı terimler sözlüğünde en çok aratılan Osmanlıca kelimeler

Mellah : (C.: Mellâhân-Mellâhin-Mellâhun) Gemici. Kaptan. Denizci.

Zaruriyye : (Zarurî) Mecburî. İster istemez olacak iş. İhtiyarî olmayan, mecburî olan.

Baba-yi atik : Babaeski. (Trakya'da bir şehir)

Tesmih : Yab yab gitmek. * Süngü ağacını yontup düzeltmek.

Muttali` : Haberli. Bilgisi olan. Bir yüksek yerden bakarak görüp anlayan. Vâkıf. Derk eden.

Hilkiyyat : Yaratılışla alâkalı, hilkatte olan evsaf.

Bical : Büyük gövdeli şey. Azîm. Cesîm.

Saâdet-saray-i medeniyet : Hakikî ve İslâmî bir medeniyet vasıtasıyla olan bir hayat saâdeti.

Makv : Cilâ yapmak. * Yıkamak. * Saklamak.

Nur : Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık. * Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber. * Zulmeti def eden, şule, ışık. (Bazılarınca ziya, nurdan daha sağlamdır ve daha hastır. Nur; dünyevî ve uhrevî olmak üzere iki nevidir. Dünyevi olanı da iki çeşittir: Biri: Envar-ı İlâhiyeden intişar eden nurdur. Akıl ve Nur-u Kur'an gibi. İkincisi: Görmekle hissedilir ki, nurlu cisimlerden ibarettir, güneş, ay ve yıldız gibi... Uhrevi nur: $ ilâ âhir.. âyet-i kerimesinde mensus olan nurdur. Nur, âlemin mânen aydınlığına sebep olan Hazret-i Peygamber'e de (A.S.M.) denir. $ âyetinde beyan olunduğu gibi eşyanın hakikatını olduğu gibi beyan eden şeye de "nur" denir. Meşhur bir zata "Nuri" denmiştir; bunun sebebi her ne zaman vaaza ve nasihata başlasa gayb âleminden nurun şimşek gibi parıltısı ona tecelli ederdi. L.R.)

Sosyal Medyada Paylaşın

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay